Rywalizacja między portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Rywalizacja między portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na kontenerowym rynku jest bardzo duża konkurencja, wszystkie porty zamierzają urwać tak dużo jak się da z tego wartego miliardy dolarów tortu. Będzie to również dotyczyć naszego niedużego Bałtyku, gdzie całkiem mocną pozycję zdobył port w Gdańsku, lecz w szybkim tempie ścigają go inne. Między innymi port w litewskiej Kłajpedzie planuje konkurować o pozycję najważniejszego huba na Bałtyku. Zapowiadane są kolejne inwestycje w wyposażenie, podpisano również porozumienie z jednym z chińskich portów. Przedstawicie naszego portu póki co ze spokojem komentują te rewelacje, jak na razie port w Gdańsku ma sporą przewagę jeżeli chodzi o techniczne możliwości obsługiwania najdłuższych jednostek. Dzięki głębokiemu na 17 metrów kanałowi podejściowemu i kompleksowemu wyposażeniu port w Gdańsku obsługuje praktycznie wszystkie jednostki, litewski port na razie takich możliwości nie ma. Całkiem niedawno litewski port poprawił rekord, przyjmując kontenerowiec mający ładowność blisko dziesięciu tysięcy jednostek kontenerowych, dzięki czemu wstąpił do grona bałtyckich hubów. Lecz w chwili obecnej nie ma możliwości konkurowania z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość przyjmowanych okrętów, lecz niezbędne inwestycje są już zaplanowane.

Rywalizacja między portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Jednak póki co Kłajpeda króluje jednak jeśli chodzi o tonaż przeładunków. W pierwszej połowie roku 2015 obsłużono w niej prawie dwadzieścia mln ton produktów, natomiast port w Gdańsku pochwalić się może tylko 17,2 mln ton. Przewaga przede wszystkim tu będzie w ładunkach masowych, których litewski port obsłużył dwukrotnie większą ilość. Jednak to Gdańsk zanotował większą dynamikę wzrostu, jeśli będzie się ona utrzymywać na analogicznym poziomie, to już niedługo port w Gdańsku raczej przegoni Kłajpedę w liczbie rozładunków. Zwłaszcza że w jednym i drugim porcie od dłuższego czasu intensywnie poszukiwani są kolejni partnerzy. Kłajpeda podpisała współpracę z dużym portem w Chinach, zaś DCT w samym tylko lipcu przyciągnął kilku ważnych armatorów, w tym na przykład alians G6. W Gdańsku również zaczyna się myśleć o rynku azjatyckim, ale bez przerwy prowadzi się ustalenia także z partnerami z USA, rozpoczęcie takiej współpracy byłoby bardzo korzystne dla tego portu.