Kolejne wzrosty ładowności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców.Pomimo panującego obecnie kryzysu w kontenerowym transporcie ilość jednostek bez przerwy się powiększa. Duże firmy transportowe silnie rywalizują o pierwszą lokatę, a objawia się to w pierwszej kolejności budową coraz to nowych statków. W roku bieżącym na wodach pojawiły się kontenerowce o całkowitej ładowności prawie milion siedemset tysięcy kontenerów, co daje jedenaście procent więcej niż w roku poprzednim. W roku kolejnym podaż kontenerowców ma wynieść około dziesięciu procent, jak więc widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na dość sporym poziomie. Taka sytuacja ma znaczący wpływ na wygląd rynku transportowego, przyczyniając się do znaczących obniżek cen za przewozy. Dla większości armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność wielu tras. Kolejny problem stanowi konieczność postoju w portach zwiększającej się ilości statków przy nabrzeżach portowych, ponieważ zwyczajnie nie ma dla nich wystarczającej ilości nowych zleceń. Sytuacja taka w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano kilka lat temu, i obecnie nastąpiło znaczne spiętrzenie nowych jednostek.

Znaczące jest to, że pomimo zwiększania się całościowej ładowności statków znacznie się zmniejszyła ich ilość. Bierze się to z faktu, że z każdym rokiem rosną możliwości przewozowe, a co za tym idzie powiększa się wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu przeciętna ładowność kontenerowca wynosiła siedem i pół tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Podstawowym powodem takiej sytuacji jest zwiększające się ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, jakich ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na znacznie mniejszym poziomie są również rozbiórki jednostek, tu także ich ilość jest stosunkowo mała jeśli się to porówna z wcześniej. Zwłaszcza nieduży poziom złomowania występuje w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek o ładowności do 3 tysięcy TEU, szacowane jest, że całkowita ich wielkość wynosiła będzie około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań światowa flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, podobnie będzie z pozostałymi klasami. Na dzień dzisiejszy w budowie jest kolejna partia jednostek, więc w roku następnym również spodziewać się należy jeszcze większych wzrostów.


HURGHADA HELEN APARTMENT

Hurghada, Red Sea Governorate, Egipt

HELEN APARTMENT 63m2 is located in the heart of district Arabia in Hurghada. This is a new, beautiful apartment with a living room, kitchen, bedroom and bathroom, for 1-4 people. Balcony overlookin…