Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Kwestia z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez różne firmy dość luźno. Co prawda w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie podawanej wagi planowany jest rozkład kontenerów w ładowniach, to najmniejsze nawet rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na bezpieczeństwo całego statku. Bywały nawet przypadki wywróceń z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miewały problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszych dni lipca obecnego roku w życie wchodzą regulacje prawne wymuszające dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Tego typy zmiany planowano od lat, lecz dopiero całkiem niedawno udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście przyszłe regulacje będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Nowe regulacje w tym obszarze będą wymagać, aby przed samym załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego waga została zmierzona i dostarczono ją terminalowi i przewoźnikowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia ładunku, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Pierwszą z nich jest ważenie zapakowanego kontenera przy pomocy wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda ma jednak dwie dość istotne wady, to znaczy będzie wymagała zainstalowania kosztownego sprzętu do ważenia, a oprócz tego może być problem z jakimiś korektami. Druga metoda będzie polegać na tym, że na bieżąco się waży poszczególne wkładane do środka ładunki, a później na koniec do wszystkiego się dodaje masę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu zna się ciężar ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.