Ruszają konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskim

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie rozwoju i badań w województwie pomorskim

Ruszają konkursy na dotacje w zakresie rozwoju i badań na PomorzuInwestycje oraz badania cały czas są mocno finansowane z rozmaitych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja wygląda w Województwie Pomorskim. Na najbliższe kilka lat przewidzianych bowiem zostało blisko 80 milionów euro najróżniejszych dofinansowań i dotacji dla instytucji naukowych i firm, a to wszystko między innymi w ramach najnowszego programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy do rozdysponowania będzie 100 milionów złotych, a nabór wniosków się zacznie w maju. W zależności od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru starającego się podmiotu o tego typu wsparcie zakres całkowitego finansowania projektu może wynieść w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych zostało postanowione, że udział w nich mogą brać nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże podmioty. najczęściej nie miały one możliwości starania się o wsparcie finansowe, aktualnie postanowiono że zostaną dopuszczone, lecz z ograniczeniem ogólnej kwoty. W dniu 4 maja rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków na finansowanie różnych projektów, a w latach kolejnych rozpisywane mają być następne konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami będą mogły być jedynie przeznaczone na badania i rozwój technologii. Tak więc można nie będzie z nich postawić nowej fabryki czy też wyposażyć linię produkcyjną, lecz już zakupić badawczy sprzęt czy wyposażenie laboratoriów już tak. Nie ma też żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wielkość projektu, więc starać się można zarówno o niewielkie jak też duże sumy. Ważną rzeczą przy tym konkursie będzie to, że brać w nim mogą udział również wszelakie instytucje naukowo-badawcze, a nie jedynie sami przedstawiciele biznesu. Ale został wprowadzony warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości musi zostać zapewniony przez jakieś przedsiębiorstwo, co znacząco ukierunkuje zakres badań na ich praktyczne wykorzystanie. Nie ma przy tym wymogu zawierania jakiś oficjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Ostateczna ocena wniosków które zostały złożone wykonana zostanie przez zespół znanych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszelkie umowy podpisywane będą w jesieni.