Fachowcy oczekują wzrost złomowań statków w 2016 roku

Przewidywany przyrost złomowań statków w 2016 roku

Sektor przewozu kontenerowego od kilkunastu miesięcy jest w trudnej sytuacji. Nadal duża liczba statków czeka w dokach na skończenie, a umowy na ich montaż podpisywane były parę lat temu, w czasach dużej koniunktury. Jednak wszystko na rynku bardzo się zmieniło, w branży przewozowej rozpoczął się duży kryzys i okazało się nagle, że jednostek zwyczajnie jest zbyt duża liczba. Ich właściciele radzą sobie z takimi problemami w różny sposób. Część z nich decyduje się wydłużyć trasy omijając kanały Panamski i Sueski, co co prawda zwiększa czas dostawy, lecz pod względem kosztów będzie to wychodzić podobnie, a statki mają zajęcie. Dość sporo kontenerowców jest także zacumowanych przy portowych nabrzeżach i oczekuje na jakieś zamówienia, niekiedy trwa to nawet kilka tygodni. Coraz częściej spotykanym trendem jest również oddawanie do złomowania starszych statków. W związku z tym że cały czas wodowane są nowe kontenerowce, znacznie oszczędniejsze i nowocześniejsze, to starsze jednostki zaczynają się nie opłacać. Bardzo duży wpływ na takie decyzje ma także malejący popyt na wybrane rodzaje statków, tu także w ostatnim czasie nastąpiły spore zmiany. Przewidywany zwiększenie złomowań statków w 2016 roku

Analitycy twierdzą, że w roku 2016 może być znacznie więcej złomowań, niż przed rokiem. Wynika to z paru rzeczy. Przede wszystkim w tym roku powinny zwiększać się ceny złomowanych jednostek, w 2015 roku utrzymywały się one na bardzo niskim poziomie, więc armatorzy nie spieszyli się raczej do pozbywania się statków. Dość duże znaczenie na ogólną sytuację będzie również miało zmniejszenie popularności na jednostki typu panamax. Przy większym popycie na nie bardziej od oddawania na złom opłacała się sprzedaż albo czarter, lecz aktualnie zainteresowanie nimi mocno się zmniejszyło. W tym roku, w pierwszych dwóch miesiącach, do złomowania oddano 19 kontenerowców, z których spora część nie pływała dłużej niż 20 lat. Zwiększeniu także ulega rozmiar złomowanych statków, coraz większa ich liczba ma ładowność powyżej czterech tysięcy ton. Specjaliści z branży oceniają, że w tym roku zjawisko będzie coraz popularniejsze, przede wszystkim z powodu konieczności eliminowania nierentownych jednostek, lecz również zwiększającym się cenom za złomowanie.