Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na zyski aliansu Maersk

Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na dochody aliansu Maersk

Ostatnie parę miesięcy to bardzo ciężka sytuacja w branży spedycji morskiej. Ceny za fracht cały czas spadają, i aktualnie niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja miała ulec radykalnej poprawie. Na taki stan rzeczy nałożyły się różne przyczyny. Nade wszystkim bardzo zwolniła chińska gospodarka, a poza tym na oceanach jest obecnie faktycznie duża nadpodaż kontenerowców, co także ma duży wpływ na wyniszczającą wojnę cenową. Budowa teraz wodowanych statków miała swój początek parę lat temu, kiedy rynek był w doskonałej formie. Największa liczba wodowanych jednostek zbiegła się z startem światowego kryzysu, i okazało się nagle, że duża ich część po prostu nie ma co robić. Rzecz jasna taka sytuacja ma duży wpływ na całościową kondycję firm z branży. Większość z nich notuje dużo mniej zysków, a niektórzy z armatorów mają wręcz pewne straty. Wszystko to zaczęło wymuszać podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczenia kosztów, armatorzy zaczynają tu szukać różnych sposobów na to, aby mimo kryzysu działać na odpowiednim pułapie.

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody grupy MaerskTen na skalę światową kryzys dotyka nawet liderów z branży, co bardzo dobrze dostrzec można na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku zanotowała ona niewiele ponad dwieście milionów dolarów zysku, co naprawdę jest mało jeśli się porówna do poprzedniego roku, gdy było to miliard sześćset milionów. Obniżka przychodów miała miejsce w większości spółek duńskiego giganta, z wyłączeniem Maersk Drilling, Maersk Tankers i Damco. W przypadku Maersk Transport wpływ na wynik finansowy tej właśnie spółki miała niski poziom cen ropy, co przyczyniło się do dużego popytu na nią. Za to jeden z największych przewoźników kontenerowych, to znaczy Maersk Line w bieżącym kwartale zanotował jedynie trzydzieści siedem milionów zysku. Rok wcześniej było to aż siedemset milionów, więc różnice są naprawdę duże. Lecz jednak powiedział Nils S. Andersen, który jest prezesem Maersk Group, firma jest dość usatysfakcjonowana z wyników, jakie zostały osiągnięte w tym roku. Pomimo ciężkiej sytuacji udało się uzyskać zysk na poziomie ponad 200 milionów dolarów, w szczególności cieszy obronienie przez Maersk Line pozycji lidera żeglugi kontenerowej.
.