W pracy kierowcy zawodowego oprócz bezpiecznej jazdy najważniejsze jest przestrzeganie czasu pracy oraz odpoczynku. Rzeczy te są usystematyzowane w przepisach prawnych. Co to oznacza? Oznacza to, że wiadomo ile godzin dziennie, tygodniowo oraz dwutygodniowo kierowca zawodowy może spędzić czas za kierownicą.

Czas pracy kierowcy zawodowego

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy zawodowego są takie same, niezależnie od tego czy “szofer” jeździ sam czy też w obstawie dwuosobowej. Pamiętać należy, że tych przepisów trzeba przestrzegać, nie tylko ze względu na pracę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo podczas jazdy – niewypoczęty kierowca zawodowy, przewożący towar lub ludzi, może mieć opóźnioną reakcję i przez to doprowadzić do groźnego w konsekwencjach wypadku. Z tego względu właśnie “tirowcy” oraz kierowcy autobusów muszą kontrolować swój czas pracy, wykorzystując do pomocy tachografy (analogowe – w starszych pojazdach lub cyfrowe – w nowszych samochodach). Czas pracy kierowców zawodowych może kontrolować Inspekcja Transportu Drogowego, czyli tak zwane krokodylki. Jeśli inspektor podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości, to może wystawić mandat za przekroczenie czasu pracy .

Mandat za przekroczenie czasu pracy

Mandat za przekroczenie czasu pracy i jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, ale co najważniejsze – wszystkie są wypisane w odpowiedniej ustawie. Dlatego też kierowcy zawodowi mogą wcześniej zaznajomić się z taryfikatorem.
Inspektor Transportu Drogowego sprawdza czas pracy kierowcy i kiedy stwierdzi nieprawidłowości może wystawić mandat za przekroczenie czasu pracy . Podczas kontroli sprawdzany jest dobowy czas pracy, tygodniowy czas pracy oraz dwutygodniowy czas pracy. W zależności od przewinienia, wysokość mandatu może być już naliczana nawet za piętnaście minut przekroczenia czasu pracy przez kierowcę zawodowego. Oczywiście trzeba pamiętać, że Inspektorzy nie są bezduszni, a wiele sytuacji można wyjaśnić. Dlatego trzeba je na bieżąco opisywać na tarczkach dla tachografu analogowego lub w systemie dla tachografu cyfrowego.