Nawierzchnie betonowe są tańsze utrzymaniu niż drogi asfaltowe. Mają one również niestety pewne wady. O wyborze nawierzchni w konkretnym przypadku decyduje zwykle w dużej mierze analiza kosztów. Jakie są zalety nawierzchni betonowych poza niższą ceną utrzymania?

Drogi betonowe są tańsze w eksploatacji niż drogi asfaltowe pomimo początkowych większych kosztów związanych z budową. Są mniej awaryjne, przez co mogą być użytkowane znacznie dłużej bez kosztownych napraw.  Na polskich drogach pojawia się zarówno beton, jak i asfalt. Obie techniki mogą i powinny być stosowane w budowie dróg, w zależności od konkretnych potrzeb.. Obie mają wszak swoje mocne i słabe strony. Jakie są zalety nawierzchni betonowej?

Droga betonowa w praktyce

Sztywna nawierzchnia dróg betonowych wykonana jest z płyt z betonu cementowego, który to zwykle jest układany na dolnym poziomie konstrukcji i ma za zadanie przenosić na podłoże obciążenia spowodowane przez ruch samochodów. Przeniesienie obciążenia zapewnienia odpowiednią trwałość drogi.

Droga powinna być  odporna na czynniki takie jak wody gruntowe i opady atmosferyczne czy starzenie. Poszczególne warstwy, ich grubość oraz sposób ułożenia w konstrukcji będą uzależnione od spodziewanego obciążenia drogi oraz od konkretnych warunków gruntowo-wodnych danego terenu. W naszym kraju konstrukcje betonowych dróg mają projektowaną żywotność trzydziestu lat.

Drogi betonowe, rodzaje

Drogi betonowe można rozróżnić w zależności od typu zastosowanego zbrojenia na drogi:

  • niezbrojone i niedyblowane,
  • niezbrojone,
  • dyblowane oraz kotwione,
  • zbrojone ze szczelinami dyblowanymi,
  • zbrojone w sposób ciągły,
  • ze zbrojeniem rozproszonym.

Konstrukcje betonowe można również podzielić ze względu na sposób ich wykonania i zastosowany rodzaj mieszanki. W tej klasyfikacji rozróżniamy głównie drogi z betonu walcowanego, drogi z betonu porowatego, sprężonego oraz drogi z prefabrykatów.

Jakie są podstawowe zalety betonowej drogi?

Drogi betonowe są w najogólniejszym założeniu bardziej kosztowne w budowie od dróg asfaltowych, jednak jest to uzależnione od rozmaitych czynników. Koszt należy szacować na przestrzeni lat, uwzględniając awarie i naprawy, które to w przypadku nawierzchni betonowej są zdecydowanie rzadsze. Znaczenie mają tu również warunki gruntowe i sposób eksploatacji, które dodatkowo wpłyną na całkowity koszt eksploatacji

Droga betonowa ma jednak również inne zalety niezwiązane bezpośrednio z finansowaniem, do których zalicza się między innymi dużą zdolność do przenoszenia obciążeń, krótszą drogę hamowania lepszą widoczność po zmroku dzięki jaśniejszemu kolorowi nawierzchni oraz mniejsze opory toczenia kół powodujące mniejsze spalanie pojazdów.