Też jesteś w grupie tych osób, które interesują się swoim akumulatorem w samochodzie, dopiero w momencie, gdy się zepsuje? A przecież na co dzień pewnie robisz bardzo wiele, żeby do tego doprowadzić. Zacznijmy od tego, że w przypadku akumulatora ołowianego najlepszy jest chemicznie czysty kwas siarkowy o gęstości 1, 26. To najbardziej odpowiedni dla niego elektrolit.

 

Powinien być on przygotowany z chemicznie czystego kwasu siarkowego albo z tak zwanego kwasu akumulatorowego oraz z wody destylowanej albo dejonizowanej. Nie można do akumulatora stosować technicznego kwasu siarkowego, ani wody wodociągowej albo studziennej. Elektrolit w każdej sytuacji powinien w bardzo dużym stopniu zakrywać płyty. Jego poziom nie może być niższy niż 5 mm. W czasie ładowania akumulatora i pod wpływem zwiększonej temperatury spowodowanej przez pracę silnika lub upały, z elektrolity, który napełnia akumulator stopniowo odparowuje woda. To powoduje, że poziom elektrolitu automatycznie się obniża, a stężenie kwasu siarkowego wzrasta. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej jest dolać wody destylowanej.

Jak dbać o akumulator samochodowy?- naprawa akumulatora

Z pewnością sprzyja mu regularne ładowanie oraz spokojne korzystanie z niego. Nie wolno ładować i rozładowywać akumulatora przy zastosowaniu prądu większego niż 1/10 jego pojemności. Najlepiej jest ładować akumulator samochodowy nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Niedbanie o akumulator może doprowadzić do zasiarczenia płyt albo wypadnięcia masy czynnej z płyt.