Wypadki drogowe to niestety codzienność naszych dróg i niejednokrotnie niosą ze sobą poważne konsekwencje, w tym obrażenia czy uszkodzenie pojazdów. Jednak w takiej sytuacji przysługuje nam prawo do odszkodowania za poniesione szkody. Warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać należną rekompensatę. W tym artykule omówimy, jakie są podstawy prawne odszkodowań oraz jakie dokumenty należy zgromadzić, aby uzyskać należną rekompensatę.

I. Podstawy prawne odszkodowań
Należy pamiętać, że każda osoba, która poniosła szkodę na skutek wypadku, ma prawo dochodzić odszkodowania. Podstawą prawną odszkodowań są przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, a także ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez użytkowników pojazdów oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (np. OC). Należy zaznaczyć, że przepisy te regulują tylko pewien zakres szkód – np. wypadków drogowych, ale nie obejmują innych sytuacji, np. wypadków przy pracy.

II. Jakie dokumenty należy zgromadzić
Aby uzyskać należe odszkodowanie, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, która pozwoli nam udowodnić wysokość szkód. Wśród dokumentów, które warto posiadać, znajdują się:

  • Protokół wypadku drogowego – jest to dokument sporządzany przez policję, w którym zawierają się informacje o samochodach, uczestniczących w wypadku, jego okoliczności, a także dane kierowców i pasażerów.
  • Dokumentacja medyczna – iformacje te zawarte są w historii leczenia, naświetleniach rentgenowskich, badaniach laboratoryjnych, itd.
  • Rachunki i faktury – gdyby doszło do naprawy pojazdu, wówczas rachunki okazują się niezbędne do tego, aby wykazać wszystkie koszty poniesione w związku z wypadkiem.

III. Procedura ubiegania się o odszkodowanie
W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć odpowiednie pismo do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W liście należy zwrócić się o wypłatę odszkodowania i można do niego dołączyć niezbędną dokumentację.

IV. Odszkodowanie a zadośćuczynienie
Należy pamiętać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne rodzaje rekompensat. Odszkodowanie ma na celu pokrycie szkód materialnych, natomiast zadośćuczynienie – rekompensuje krzywdę moralną.

Warto również zaznaczyć, że wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników, takich jak m.in.: wysokości szkody, kosztów naprawy pojazdu, ilości osób, które poniosły szkodę, itp.

V. Podsumowanie
Odszkodowanie za wypadek drogowy to nasze prawo. Niestety, procedura uzyskania rekompensaty niejednokrotnie wiąże się z pewnymi formalnościami i dokumentacją. Warto jednak wiedzieć, jakie dokumenty należy zgromadzić i jak składać wnioski o odszkodowanie, aby móc uzyskać należną rekompensatę.