Przewozy auta z USA do Polski: procedury i koszty importu

Jeśli zdecydowałeś się na zakup auta w Stanach Zjednoczonych i jego przewiezienie do Polski, musisz wiedzieć o pewnych procedurach i kosztach związanych z importem. Przede wszystkim należy pamiętać, że przewóz auta z USA do Polski wymaga załatwienia kilku formalności.

Uzyskanie dokumentów niezbędnych do przewozu

Przed przewiezieniem samochodu z USA do Polski musisz posiadać w swoich rękach wszystkie niezbędne dokumenty. Pierwszym dokumentem jest certyfikat rejestracji pojazdu, czyli Title lub Certificate of Origin. Ten dokument jest niezbędny, ponieważ bez niego nie będziesz mógł zarejestrować swojego pojazdu w Polsce. Następnym ważnym dokumentem jest Dowód rejestracyjny (Registration). Oprócz tych dokumentów, potrzebny jest też dokument Transportowy – Bill of Lading, który jest potwierdzeniem, że pojazd został wysłany z USA do Polski.

Koszty związane z transportem

Koszty transportu samochodu z USA do Polski zależą między innymi od rodzaju pojazdu oraz odległości między miejscem, w którym się znajduje, a Polską. Istnieją dwa podstawowe sposoby przewozu samochodu z USA do Polski: morską i lądową. Transport morski jest bardziej opłacalny, ale trwa znacznie dłużej. Transport lądowy jest droższy, ale jest szybszy. Koszty transportu zależą również od wybranej firmy transportowej.

Koszty związane z odprawą celno-skarbową

Oprócz kosztów transportu istnieją również koszty związane z odprawą celno-skarbową. W przypadku przewożenia samochodu z USA do Polski, musisz zapłacić Cło. Wysokość cła zależy od wartości przewożonego samochodu. Dodatkowo, musisz opłacić podatek VAT, który wynosi obecnie 23%.

Dodatkowe koszty

Istnieją również inne koszty, o których nie warto zapomnieć przy przewożeniu samochodu z USA do Polski. Należą do nich koszty ubezpieczenia transportowego, koszty magazynowania oraz koszty prawne.

Podsumowanie

Przewóz auta z USA do Polski wymaga załatwienia kilku formalności, w tym uzyskania niezbędnych dokumentów i opłat celno-skarbowych. Koszty transportu zależą od rodzaju pojazdu oraz odległości między miejscem, w którym się znajduje, a Polską. Warto również pamiętać o kosztach ubezpieczenia transportowego, magazynowania oraz kosztach prawnych. Nie zapominaj o tych kosztach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.