Transport sanitarny to bardzo ważna branża, której celem jest zapewnienie bezpiecznego transportu pacjentów wymagających opieki medycznej w czasie choroby, urazu czy powypadkowej sytuacji. Właściwe przygotowanie personelu oraz właściwie wyposażone i utrzymane ambulanse czy helikoptery to podstawowe zagadnienia, które trzeba spełnić, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.

  1. WYPOSAŻENIE AMBULANSÓW I HELIKOPTERÓW

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta niezbędne jest wyposażenie pojazdu w pełni funkcjonalnego sprzętu medycznego, takiego jak defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, zestawy do podawania tlenu czy pompki do ratowania życia. Wszystkie te narzędzia i urządzenia muszą być regularnie odkażane oraz monitorowane pod względem sprawności i działania.

  1. PRZYGOTOWANIE PERSONELU

Drugim ważnym elementem, który wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, jest odpowiednie przygotowanie personelu. Właściwe szkolenie z zakresu transportu pacjentów oraz medycyny ratunkowej, w tym także psychologii w trudnych sytuacjach, pozwoli na profesjonalne podejście do każdej sytuacji i pacjenta. Pracownikom transportu medycznego powinny towarzyszyć także dokumenty medyczne pacjentów, takie jak zaświadczenia o szczepieniach, chorobie, procedurach chirurgicznych, itp.

  1. KONIECZNOŚĆ PRZESTRZEGANIA PROTOKOŁÓW SANITARNYCH

W czasach pandemii COVID-19 jeszcze ważniejsze staje się przestrzeganie protokołów sanitarnych przez wszystkich pracowników medycznych. Rozległe zaplecze sanitarno-higieniczne, takie jak maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp. powinno być obowiązkowe i dostępne w każdej ambulansie i helikopterze.

  1. KONTAKT Z RODZINĄ I ZAANGAŻOWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Pacjenci wymagający transportu medycznego zwykle są w stanie krytycznym lub stale monitorowanym przez personel medyczny. Właściwe przekazywanie informacji oraz kontakt z rodziną to kolejny ważny element, który wpływa na odczucie bezpieczeństwa pacjenta. Ważne jest także zaangażowanie środowiska lokalnego, w celu zapewnienia pomocy w transporcie oraz odpowiedniej organizacji karetek w trudnych miejscach jak wąskie ulice, strome schody czy wąskość korytarza w bloku.

  1. KOMUNIKACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT TRANSPORTU MEDYCZNEGO

O ile w sytuacjach krytycznych, komunikacja jest najważniejsza, o tyle w czasie transportu medycznego pacjentów, komunikacja jest kluczowa. Pozostawienie pacjenta w podróży z powodu braku kolejnej informacji lub opóźnienia w dotarciu do miejsca przeznaczenia może prowadzić do drastycznych rezultatów. Właściwe stosowanie systemów radiowych i mobilnych, umożliwia na bieżąco informowanie pacjenta oraz jego rodziny o miejscu docelowym czy nieoczekiwanych wydarzeniach podczas transportu medycznego.

Bezpieczny transport pacjentów wymagających opieki medycznej to ogromne wyzwanie dla wszystkich pracowników branży transportowej. Dbałość o najwyższy standard wyposażenia i przygotowania do działań emergency, profesjonalny i zawsze pomocny personel, przestrzeganie protokołów sanitarnych, zaangażowanie środowiska lokalnego oraz właściwe wykorzystanie komunikacji to podstawowe elementy, które pomagają zapewnić pacjentom oraz ich rodzinom pełne bezpieczeństwo.