Planując przeprowadzkę muzeum sztuki lub filharmonii należy zadbać o bezpieczeństwo delikatnych i cennych przedmiotów. Transport pianina wymaga użycia specjalistycznych pasów i zabezpieczenia wszystkiego w taki sposób, aby nic nie miało prawa się przesunąć w trakcie transportu. Instrumenty są szczególnie wrażliwe na transport dlatego trzeba profesjonalistów aby nie doprowadzić do uszkodzeń i całkowitego rozstrojenia instrumentu, który może być przewożony w związku z konkursem pianistycznym.

 

Transport pianin w takiej sytuacji musi być przeprowadzony z należytą ostrożnością, z zaplanowaniem na to odpowiedniego czasu. Kiedy budynek muzeum wymaga remontu i trzeba przewieźć dzieła sztuki do innego muzeum lub nawet kilku ośrodków sztuki trzeba bezwzględnie wszystko zabezpieczyć, gdyż mienie jest niezwykle wartościowe zarówno pod względem historycznym jak i materialnym. Transport dzieł sztuki jak i transport instrumentów wymaga utrzymania stałej temperatury i wyeliminowania wilgotności, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia cennych ładunków. Dlatego kontenery przewożące dzieła sztuki muszą być sztywne i szczelne, co zapewnia użycie warstwy izotermicznej.
Transport Lublin to gwarancja bezpieczeństwa i zadowolenia klientów.