WZNOWIENIE KARTY KIEROWCY: PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY

Chcesz wznowić kartę kierowcy? Poznaj procedurę oraz wymagane dokumenty!

Co to jest karta kierowcy?
Karta kierowcy to dokument, który potwierdza zdobycie kwalifikacji w zakresie kierowania pojazdami oraz wykonywania pracy związanej z transportem drogowym.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby złożyć wniosek o wznowienie karty kierowcy?
Aby złożyć wniosek o wznowienie karty kierowcy, musisz spełnić trzy wymagania:

 1. Posiadać ważne badania lekarskie oraz psychologiczne.
 2. Posiadać ważny kurs kwalifikacji wstępnej lub staż zawodowy.
 3. Nie posiadać żadnych wyroków sądowych ograniczających lub pozbawiających prawa jazdy.

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o wznowienie karty kierowcy?
Wraz z wnioskiem o wznowienie karty kierowcy musisz złożyć:

 1. Wniosek o wydanie karty kierowcy.
 2. Aktualne zdjęcie legitymacyjne w formacie 35x45mm.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.
 4. Kserokopię prawa jazdy.
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Jakie są kroki procedury wznowienia karty kierowcy?

 1. Zbierz wymagane dokumenty.
 2. Złóż wniosek o wznowienie karty kierowcy w jednostce komunikacji miejskiej lub w wydziale komunikacji swojego urzędu miasta.
 3. Zapłać opłatę skarbową.
 4. Przejdź badania lekarskie oraz psychologiczne, jeśli Twoje aktualne dokumenty utraciły ważność.
 5. Odbierz nową kartę kierowcy.

Czy istnieje czas oczekiwania na wydanie karty kierowcy po złożeniu wniosku o wznowienie?
Tak, istnieje czas oczekiwania na wydanie karty kierowcy po złożeniu wniosku o jej wznowienie. Czas oczekiwania zależy od jednostki komunikacji miejskiej lub wydziału komunikacji, w którym złożyłeś wniosek. W przypadku większych miast oczekiwanie może wynosić nawet do kilku tygodni.

Warto pamiętać, że karta kierowcy jest dokumentem koniecznym dla osób pracujących w branży transportowej oraz dla wszystkich, którzy chcą legalnie prowadzić pojazdy. Procedura wznowienia karty kierowcy jest stosunkowo prosta, a wymagane dokumenty łatwe do zdobycia, dlatego warto skorzystać z tego rozwiązania, gdy tylko zauważymy, że nasza karta kierowcy straciła ważność.