Polscy kierowcy, którzy zostali ofiarą wypadku drogowego, mają prawo do odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Niestety, w praktyce często zdarza się, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone w stosunku do realnych strat poszkodowanego. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad odwołaniem się od decyzji ubezpieczyciela. W poniższym artykule dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać należne odszkodowanie.

  1. Zaniżone odszkodowanie – jakie są przyczyny i jak je uniknąć?

Najczęstszą przyczyną zaniżonego odszkodowania jest brak wiedzy o faktycznych zasadach ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciele często starają się przeprowadzić szybkie i łatwo rozliczalne śledztwo, które często pomija wiele faktów i zdarzeń, które mogły wpłynąć na wysokość odszkodowania.

Aby uniknąć sytuacji, w której ubezpieczyciel będzie dążył do zaniżenia wysokości odszkodowania, warto w korzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub doradcy ubezpieczeniowego. Taki specjalista pomoże w wyborze najlepszego ubezpieczenia i będzie w stanie dokładnie wskazać, co powinno się znaleźć w umowie, aby ochrona była kompleksowa.

  1. Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli odszkodowanie zostało zaniżone, można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i ubiegać się o ponowną weryfikację swojego odszkodowania. W tym celu ważne jest przede wszystkim przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  • wniosek o ponowne rozpatrzenie musi być złożony w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji;
  • wniosek musi być poparty dokumentami, które potwierdzą wysokość poniesionych strat poszkodowanego;
  • warto skorzystać z pomocy specjalisty, który dokładnie przeanalizuje całą sprawę przed jej przekazaniem do ubezpieczyciela.
  1. Jakie są dalsze kroki?

Po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie szkody ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 30 dni podjąć decyzję w sprawie odwołania. W tym czasie zasięgać może on dodatkowych informacji, np. poprzez przeprowadzenie dodatkowego śledztwa.

Jeśli decyzja ubezpieczyciela nadal jest niesatysfakcjonująca dla poszkodowanego, można zdecydować się na dalsze kroki, takie jak składanie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), czy też w prowadzenie sprawy przed sądem.

  1. Zaniżone odszkodowanie a kara za brak ubezpieczenia OC

W niektórych przypadkach poszkodowany może spotkać się z sytuacją, w której w trakcie procesu wydawania decyzji przez ubezpieczyciela okaże się, że sprawcą wypadku był nieubezpieczony kierowca. W takiej sytuacji poszkodowany może złożyć pozew do sądu, który nakłada na sprawcę kary finansowe za nieposiadanie ubezpieczenia OC.

Należy jednak pamiętać, że w polskim prawie ciężar dowodu w takiej sytuacji spoczywa na poszkodowanym. Warto zwrócić się wtedy do specjalisty, który pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i podejmie dalsze kroki w celu uzyskania należnego odszkodowania.

  1. Podsumowanie

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy to często spotykany problem wśród poszkodowanych w wypadkach drogowych. Warto jednak pamiętać, że każdy ma prawo do walki o uzyskanie należnego wyważeniu strat.

W przypadku otrzymanej decyzji o zaniżeniu odszkodowania należy jak najszybciej zwrócić się do specjalisty lub prawnika, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i skutecznie przeprowadzi odwołanie. Pamiętajmy, że nasze zdrowie i zadowolenie z osiągniętego wyniku są najważniejsze!